SHARE :

Budaya Sunda “Pangeusi Numpang ka Sisi”

Terbit : 5 September 2019 / Kategori : Artikel / Komentar : 0 komentar / Author : admin

Sunda nyaèta salah sahiji suku anu miboga budaya rèa. Di antarana sapertos rèog, pencak silat, pangsi, iket, jeung sajabina. Ku rèana budaya sunda ngajadikeun tantangan pikeun urang sunda. Sabab ngamumulè budaya tèh teu gampang, komo lamun budayana rèa.
Salah sahiji budaya anu geus dipohokeun jeung anu jarang dipakè dina kahirupan sapopoè nyaèta ciri hasna urang sunda, baju pangsi.
Pangsi nyaèta salah sahiji pakèan has adat sunda warisan sesepuh baheula anu kudu dimumulè. Pangsi lain ngan saukur nutupan awak, tapi ngandung pilosopi husus dikaitkeun jeung kahirupan masyarakat baheula di tatar Sunda.
Aya sababaraha jalmi anu ngajelaskeun ngenaan pangsi, yèn pangsi tèh ngan ukur kirata (kira-kira tapi nyata). Istilah pangsi ngandung tilu suhunan, nyaèta nangtung, tangtung, jeung samping.
Pangsi biasana ngagunakeun lawon hideung jeung dikombinasikeun ku iket. Lamun dipakè tèh ka tingalina asa gagah jeung bener-bener urang sunda. Pangsi digunakeun pikeun ngamumulè budaya sunda, sabab lamun henteu dipakè bisa bakal leungit.
Ku kituna, urang sunda kudu ngamumulè budaya sunda, nyaèta pangsi. Sabab lamun lain urang sunda, saha deui anu daèk ngamumulè budaya sunda. Urang kudu bagja miboga budaya anu loba. Urang ogè kudu ngamumulè budayana ulah dicokot ku bangsa batur.
Mugi aya mangpaatna.

Hayu urang mumulè budaya sunda

#budayasunda

#nyunda

#sunda

#budaya

#indonesia

#jabar

#bogor

#mht

#ibaratkata

Berita Lainnya

Marhaban Ya Ramadhan
13 April 2021
Marhaban Ya Ramadhan
Author : admin
Juru Parkir Berhati Mulia #84
11 April 2021
Juru Parkir Berhati Mulia #84
Author : admin
Ekspedisi Mini Kampus IPB #83
10 April 2021
Ekspedisi Mini Kampus IPB #83
Author : admin
Teruntuk Peserta SNMPTN #82
10 April 2021
Teruntuk Peserta SNMPTN #82
Author : admin
Mengunjungi Telaga Inspirasi #81
10 April 2021
Mengunjungi Telaga Inspirasi #81
Author : admin


Tinggalkan Komentar